pilotomnaskusku.com

Ako fungujú prístroje v lietadle?

pristroje

Plynová prípusť (čierne tiahlo)

 

Zasunutím sa otážky zvyšujú, vytiahnutím znižujú.

 

Nastavenie vrtule (modré tiahlo)

 

Slúži (veľmi vzdialene podobne) ako prevodovka v aute. Umožňuje zmenu nastavenia uhla nábehu listov vrtule tak, aby mali čo najvyššiu účinnosť pri daných otáčkach motora. Dosahuje sa tým vyššia ekonomika prevádzky, ako aj väčší výkon v rôznych režimoch letu (stúpanie, klesanie, horizontálny let...)

 

Nastavenie optimálneho zloženia zmesy (červené tiahlo)

 

Umožňuje meniť pomer paliva a vzduchu vchádzajúcich do pracovného priestoru válcov, a teda meniť bohatosť zmesy. Vyťahovaním sa znižuje množstvo paliva, hovoríme, že zmes sa ochudobňuje. Nastavenie zmesy sa používa na optimálne nastavenie spaľovania a úsporu paliva. Toto je dôležité najmä pri letoch vo väčších výškach a na dlhé trate.

 

Vyhrievanie karburátora

 

Umožňuje regulovať ohrev palivových trysiek karburátora, zabraňuje prípadnej tvorbe námrazy. Tá môže v extrémnom prípade spôsobiť zastavenie chodu motora. Toto riziko sa zvyšuje najmä s poklesom vonkajších teplôt a pri nízkych (volnobežných) otáčkach motora.

 

Vyváženie riadiacich plôch

 

Rôzne režimy letu, rozličné rozloženie nákladu a posádky, to všetko by vyžadovalo sústavné vyrovnávanie síl riadením. Vyváženie kormidiel uľahčí prácu a umožňuje nastavenie riadenia tak, aby lietadlo letelo stabilne bez väčších zásahov do riadenia.

Rýchlomer (Airspeed indicator)

 

Ukazuje rýchlosť pohybu lietadla voči okolitému vzduchu. Táto rýchlosť sa oproti rýchlosti voči Zemi môže lýšiť o zložku rýchlosti, ktorou aktuálne fúka vietor. Červená ryska ukazuje neprekročiteľnú rýchlosť, ktorú lietadlo z konštrukčných dôvodov nikdy nesmie prekročiť. Cestovná rýchlosť nášho lietadla je približne 110 kts (cca 200km/h).

rychlomer

Umelý horizont (Attitude indicator)

 

Ukazuje aktuálnu polohu lietadla voči Zemi. Slúži na orientáciu v prípade letu v oblakoch, prehánke, či v podmienkach zlej dohľadnosti. Vtedy je to jediný prístroj, ktorý spoľahlivo indikuje reálnu polohu.

Umely horizont

Výškomer (Altimeter)

 

Výškoměr najčastejšie ukazuje aktuálnu nadmorskú výšku. Je udávaná v stopách. Nastavenie výškomera na aktuálny tlak na hladine mora (označovaný ako QNH) je veľmi dôležitým úkonom, garantujúcim rovnakú indikáciu na palubách všetkých lietadiel v oblasti. V závislosti na nastavenom tlaku môže výškomer indikovať aj iné hodnoty- napríklad výšku nad letiskom (nie nad morom) alebo takzvané letové hladiny. Tie sú od stanovenej výšky využívané na prevažnú časť cestovného letu. Výškomer je v taktomto prípade nastevený na štandardný tlak. Všetky lietadlá sú tak udržiavané v bezpečných rozostupoch, bez ohľadu na výkyvy reálneho tlaku pri prelietavaní rozsiahlych oblastí.

Vyskomer

Zátačkomer (Turn coordinator)

 

Poloha lietadla v prístroji indikuje uhlovú rýchlosť otáčania lietadla s hodnotou 3°/s. Spodná gulička indikuje rovnováhu síl v zátačke. Nazýva sa priečny sklonomer (slip indicator). Ak je v strede medzi ryskami, zátačka je vykonaná správne (adekvátne využitie smerového riadenia v kombinácii s krídielkami).

Zatackomer

Smerový zotrvačník (Heading indicator)

 

Ukazuje aktuálny smer osy lietadla voči vzťažnému smeru, vo väčšine prípadov je jeho indikácia zhodná s indikáciou magnetického kompasu. Hodnotu, ktorú zobrazuje nazývame HEADING a udáva sa v stupňoch. Vždy sa čita ako trojmiestne číslo (heading 360, 020 stupňov a podobne). Je možné ho zaaretovať, zoriadiť na ľubovoľný smer a ďalej odčítavať kurzy voči tomuto smeru.

Smerovy zotrvacnik

Variometer (Vertical speed indicatior)

 

Tento prístroj indikuje, akou rýchlosťou lietadlo klesá alebo stúpa. Ukazuje v 100-kách stôp za minutu.

Variometer

Otáčkomer motora (RPM indicator)

 

Súčasťou motorovej skupiny prístrojov je vždy otáčkomer. Zelený rozsah indikuje optimálne otáčky, červená ryska neprekročiteľné. Pri znížení otáčok pod zelený rozsah sa musí zapnúť vyhrievanie karburátora, kvôli zvýšenému riziku námrazy. Platí to samozrejme pre motory osadené klasickým karburátorom.

Otackomer

Magnetický kompas (Magnetic compass)

 

Podobne ako gyrokompas, ukazuje smer osi lietadla voči magnetickému severu. Má však klasickú magnetickú strelku a je spojený s množstvom nepresností a presné lietanie podľa kompasu vyžaduje istý cvik a znalosti.

Kompas

VOR indikátor (VOR indicator)

 

Prístroj zo skupiny rádionavigačných indikátorov. Umožňuje let po presnej trati k alebo od rádiomajáku, ako aj presné priblíženie po zostupovej rovine pri priblížení na pristátie(glide path), v prípade, že je kombinovaný z ILS prijímačom a umožňuje takúto indikáciu. Využíva sa pri podmienkach letu podľa prístrojov. Ručičky ukazujú, kam má pilot letieť. V mieste kríženia sa nachádza optimálna stopa.

Vor indikator

ADF - prijímač signálu z majákov NDB (Automatic Direction Finder / Nondirectinal beacon)

 

Navigačný prístroj ADF ukazuje smer k zvolenému rádiomajáku NDB. Na rozdiel od VOR indikátora, ADF ukazuje len aktuálny kurz k majáku, nie presnú trať. Napriek tomu, aj s využitím tohto prístroja samostatne sa dá letieť po relatívne presnej trati a vykonať nepresné priblíženie na pristátie.

ADF

Ukazovateľ množstva paliva (Fule quantity indicator)

 

Veľmi dôležitý prístroj. Zatiaľ  čo v aute zostanete v najhoršom prípade stáť na krajnici, blikajúca rezerva pilota väčinou prinúti minimálne sa slušne zapotiť. Indikuje palivo v ľavej a pravej nádrži. Hodnoty sú v galónoch (1 galon sú necelé 4 litre).

Palivomer

Ukazovateľ teploty a tlaku oleja (Oil temperature and pressure gauge)

 

S lietadlom je možné odletieť až po tom, keď motor dosiahne všetky prevádzkové teploty. Nízky tlak oleja nám môže signalizovať poruchu alebo únik v olejovom systéme, nasledovaný hroziacou poruchou a zastavením motora. Za letu často kontrolovaná hodnota.

teplo_tlakomer

Komunikačný panel

 

Na palube sa väčšinou nachádzajú 2 komunikačné vysielače, interkom a pod. Komunikačný panel umožňuje navoliť frekvencie a používané výstupy, príjem akustickej indikácie pre identifikáciu NDB zariadení a markerov a podobne. Strata oboch vysielačov za letu vyžaduje použitie presných postupov. Napriek tomu, že ide o relatívne zriedkavú závadu, aj na takúto alternatívu musí pilot vedieť správne reagovať.

komunikacny panel

GPS

 

V tomto prípade združený prístroj, ktorý v sebe kombinuje prijímač GPS, rádiostanicu, databázu letísk a približovacích postupov a mnoho ďalšieho...

gps

Navigačný a komunikačný rádiový přijímač (NAV/COMM RADIO)

 

Ľavá časť prístroja sa používa na naladenie leteckých komunikačných frekvencií, pomocou ktorých pilot komunikuje s jednotlivými úsekmi riadenia letovej prevádzky. V pravej časti sa ladia rádionavigačné prostriedky- majáky VOR a ILS.

radiostanica

ADF panel

 

Na tomto panely sa nastavuje frekvencia majáku NDB pre správnu funkciu prístroja ADF.

ADF

Odpovedač sekundárneho radaru (skr. odpovedač- Transponder)

 

Slúži na identifikáciu lietadla, udanie polohy a výšky na obrazovke radaru riadiaceho letovej prevádzky, prípadne na obrazovkách podobne vybavených lietadiel v dosahu. V prípade letu v riadenom priestore, napríklad v blízkosti letiska M.R.Štefánika v Bratislave, je potrebné pred vstupom do tohoto priestoru rádiový kontakt s riadiacim letovej prevádzky, získať tzv. SQUAWK kód a až potom pokračovať do tejto oblasti. Ide o štvormiestne, unikátne čislo pre daný let a lietadlo. S týmto zariadením ďalej komunikujú protizrážkové systémy lietadiel, vyhodnocujúce kolidujúcu prevádzku vo svojom okolí..

Odpovedac

DME (Distance Measuring Equipment)

 

Tento prístroj ukazuje vzdialenosť k naladenému majáku VOR. Indikácia je v námorných míľach.

DME

Nie je vám ktorákoľvek funkcia jasná? Neviete načo ktorý prístroj v lietadle slúži? Obráťte sa prosím na nás, bude nám potešením zodpovedať akékoľvek otázky a ešte radšej vám ľubovoľný prístroj predvedieme v praxi :-) Poďte do toho!

Objednať poukaz na let
social_05 social_03

Lietame po celý rok.

 

Naši ľudia sú piloti, technici, profesionáli- nadšenci sveta letectva. Prinášame netradičnú a ojedinelú možnosť, ako si na vlastnej koži vyskúšať skutočnú pilotáž lietadla, so všetkým, čo k tomu patrí. či už ste nadšenec sveta letectva alebo túžite obdarovať niekoho z blízkych skutočne originálnym darčekom, na ktorý bude s nadšením spomínať, ste na správnej adrese!

FINAL LOGO

pilotomnaskusku.com